10 de març 2011

De què parlo quan parlo d'equipaments esportius (a Catalunya)?