10 de març 2013

Marxa nòrdica no és anar de festa amb una sueca.

La marxa nòrdica és una activitat físicoesportiva que es realitza amb dos pals mitjançant una tècnica específica.

Aquests pals tenen un disseny específic per aprofitar la biomecànica de la caminada natural. És a dir, no els hem de confondre amb els de trekking o altres noms (hikking, pals de travessa...).

Igualment no hem de confondre la tècnica d'anar "punxant olives" amb una tècnica correcte de marxa nòrdica en el que el pal té una funció principal que és la impulsió des del darrera... no única i estrictament d'equilibri o recolzament.

Ben segur que si algun cop us heu entretingut a cercar marxa nòrdica per internet us haureu trobat amb una "escudella" d'estils i escoles diferents... o fins i tot d'aquells que no tenen cap referent. Com passa amb moltes d'altres pràctiques físiques, les influencies o experiències poden venir d'entorns o àmbits molt diferents i amb evolucions dispars. En el meu cas, vaig "tastar" la tècnica INWA i me la vaig "quedar".

Busqueu i tasteu, però comproveu si el que us ofereixen és marxa nòrdica perquè... oi que no jugarieu a tennis amb raquetes de bàdminton? Salut!!!