10 de setembre 2010

"Escaqueges" o "Dameges"?

Entrenar un equip i dirigir-lo en competicions requereix un gran coneixement dels seus components. Comunicar correctament allò que s'espera de cadascú és el millor punt de partida cap a l'èxit. Tot i què de vegades els jugadors ens preguntem, què vol aquest (entrenador) ara? I a la nostra vida laboral, què vol el nostre cap?

L'entrenador: entre el lideratge i la gestió.
L'entrenador necessita de dosis de lideratge i dosis de gestor. Lideratge per a descobrir en l'equip allò que és universal a tots els seus components i capitalitzar-ho per anar tots a una. Però també és un gran gestor que coneix i valora les habilitats úniques de cada membre de l'equip i les connecta entre sí. Un entrenador (gestor) corrent juga amb els components de l'equip com si fossin peces de dames. Un gran entrenador (gestor) interactua amb els seus jugadors com si fossin peces d'escacs.
Dirigint com si fossin dames.
(En cap moment vull desqualificar aquest noble joc de taula. Simplement serveix de metàfora per a contraposar-lo als escacs)
Un equip no és un conjunt de peces uniformes que es mouen en un mateix sentit. Molts entrenadors deuen haver tingut aquesta temptació. Tothom actuant de la mateixa manera. En el món de l'empresa també és un gran desig d'alguns caps. Donar les mateixes ordres tot esperant el mateix resultat. I el que és més preocupant: si alguna peça falla només cal substituir-la per una idèntica sense preocupar-se de cap diferència individual.
Dirigint com si fossin escacs.
D'altra banda, aquells que veuen els equips com un conjunt de peces amb característiques particulars cadascuna d'elles, que es mouen en diferent sentit, tenen el repte de coordinar en la diversitat i no en la uniformitat. Als escacs no es pot jugar si no es coneix bé el moviment de cada peça. De la mateixa manera, un equip no rutllarà prou bé si no es coneixen i valoren les habilitats úniques de cada membre. Cal posar la gent en el seu rol per a que es pugui lluir individualment i gaudir de la fita col·lectiva.
10 ajudes per a la direcció (gestió) d'equips.
Entrenar, dirigir, gestionar equips és tractar amb relacions interpersonals. Això vol dir emprar un percentatge superior d'habilitats directives en detriment de coneixements tècnics.
- Coneix el teu equip
- Crea un bon entorn de treball
- Sempre es pot aprendre dels errors
- Construeix un clima de confiança i seguretat
- Tracta als membres de l'equip com persones
- No pressuposem que tothom sap fer de tot
- Tingues una actitud proactiva
- Coneix els interessos dels grups d'interès de la teva feina
- Comparteix i comunica informació
- Justícia i sentit comú han de ser el més comú...
Segurament la millor premisa per a qui li toca dirigir equips és tractar a tots els membres com li agradaria ser tractat a un mateix... I la millor premissa per a qui li toca treballar en equip és saber que hom ha de buscar l'excel·lència personal aprenent a sacrificar-se per la resta de membres per assolir un objectiu comú i compartit. La llibertat d'un acaba on comença la de l'altra persona.